top of page

Då Brittisk långhår är relativt ny som ras sedan år 2017 (Sverak)/ 2009 (WCF) vill jag bidraga till fortsatt bevarande av rasens standard. 
Målet är att föda upp Friska, trevliga Brittkatter med god rasstandard. långhåriga och korthåriga.

bottom of page